Rhestr Staff


 

Pennaeth: Mr Aled Rees
   

Pennaeth Cynorthwyol:

Mrs M Williams

   

Blwyddyn 6:

Mr A Rees / Mrs Rh Rees

   

Blwyddyn 5:

Miss E Davies

   

Blwyddyn 4:

Mrs E Rees

   

Blwyddyn 3:

Miss S. Jones

   

Blwyddyn 2:

Mrs S. Roberts

   

Blwyddyn 1: 

Mrs C. Richardson

   

Meithryn a Derbyn:

Mrs M. Williams

   

Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

Mrs M. Mills & Mr A. Prytherch

   

Athrawon CPA:

Mrs N.C. Davies

   

Cynorthwywyr Dosbarth: 

Mrs  M. Thomas,Mrs A. Evans, Mrs C Crayford, Mrs L. Morgan, Mrs A. Desvaux de Marigny, Mrs E. Jones, Mrs N. Davies, Mrs N. Howell, and Mrs H. Davies

   

Gofalwr:

Mrs Eirwen Spencer

   

Glanhawraig:          

Mrs Danielle Donnelly

   

Swyddog Gweinyddu & Threfniadaeth:                          

Mrs P. George

Cynorthwyydd Gweinyddol a Threfniadaeth:

 

Miss Lisa Roberts