LlywodraethwyrLlywodraethwyr 2018/19

 

Mr Hywel Davies - Cadeirydd
Mr Owain Gruffydd - Is Gadeirydd
Mr Aled Rees - Pennaeth
Cyng.. Rob Jones
Mr Euros Owen
Cyng. Andrew Thomas
Mrs Fay Powell
Mr Ian Rees
Cyng. Colin Jenkins
Cyng. Owen James
Mrs E Llewellyn
Mrs C Small
Mr Tim Hayes
Mrs S Jones
Mrs M Williams
Mrs Elena Jones
Mr Emyr Davies
Mrs Pauline George - Clerc

Gwobr Eydd - Nod Ansawdd

Llawlyfr Llywodraethwyr Cymru