Llysgenhadon Chwaraeon


Awen a Ioan yw ein 'Llysgenhadon Chwaraeon' ac maent yn trefnu gweithgareddau bob amser egwyl. Maent wedi derbyn hyfforddiant gan y fenter 'Campau'r Ddraig' ar sut i redeg gweithgareddau chwaraeon yn ystod amser egwyl i helpu ein disgyblion i fod yn fwy egnïol.

 

IMG 0028 2