Clwb garddio


Pryd? Prynhawn– Pob Dydd Gwener tan 22/10/10 (hanner tymor): Dechrau nôl 21/2/11 3.30 - 4.15
Ble?  Gardd yr ysgol
Pwy? Blwyddyn 1 i Flwyddyn 6
Rhieni sy'n gyfrifol?        Mrs A. Duff a Mrs S. Davies

Clwb Garddio