Clwb Chwaraeon


Chwaraeon (aml-gamp): Ysgol: 3.45 – 4.30

Pryd?

Dydd Mawrth

Pwy?

Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6 (Bechgyn a Merched)

Athrawon? 

Mrs Roberts, Mr Prytherch a Mrs Davies a Mr Rees.


Plant i newid yn yr ysgol amser chwarae'r prynhawn (2:15pm).