IMG 2177 IMG 2426 IMG 0368 IMG 1250 13413510 1168768576486916 7726149894221463033 N IMG 2751 IMG 0577 IMG 1456 IMG 0698 IMG 0611 IMG 0184 IMG 0932 IMG 0106 Screen Shot 2015 04 18 At 200153 IMG 0332 IMG 0318 IMG 5460 IMG 1865 Screen Shot 2015 04 18 At 200009 RNLI IMG 0329 IMG 6668 IMG 0538 Hnadolig Gwyl Synhwyrau 2014 IMG 0155 IMG 1620 Photo

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol gynradd Gymraeg ddynodedig yn Llandeilo. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3 -11 blwydd oed. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a cynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

 

Mae gwefan yr Ysgol yn cael ei hailwampio ar hyn o bryd.

 

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

 

Datganiad Cenhadaeth  

(Ffocws ar heddiw) 

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn botensial.

  Ein Gweledigaeth  

 (Ffocws ar y dyfodol)  

 Yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac sy'n darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus, digidol a chefnogol.

 

Adroddiad Estyn - Ysgol Gymraeg Teilo Sant 2016 

Mae gwefan yr Ysgol yn cael ei hailwampio ar hyn o bryd.

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

 

 

Ceop

 

INSAFE

 

   

 

Newyddion

Grant Gwisg Ysgol Newydd

Cyn hir bydd rhieni yng Nghymru yn gallu manteisio ar gronfa newydd gwerth £1.7 miliwn i helpu i dalu am wisgoedd ysgol.

Darllenwch Mwy