IMG 2177 IMG 2426 IMG 0368 IMG 1250 13413510 1168768576486916 7726149894221463033 N IMG 2751 IMG 0577 IMG 1456 IMG 0698 IMG 0611 IMG 0184 IMG 0932 IMG 0106 Screen Shot 2015 04 18 At 200153 IMG 0332 IMG 0318 IMG 5460 IMG 1865 Screen Shot 2015 04 18 At 200009 RNLI IMG 0329 IMG 6668 IMG 0538 Hnadolig Gwyl Synhwyrau 2014 IMG 0155 IMG 1620 Photo

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol gynradd Gymraeg ddynodedig yn Llandeilo. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3 -11 blwydd oed. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a cynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

Datganiad Cenhadaeth  

(Ffocws ar heddiw) 

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn botensial.

  Ein Gweledigaeth  

 (Ffocws ar y dyfodol)  

 Yn Ysgol Gymraeg Teilo Sant, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac sy'n darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i’w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus, digidol a chefnogol.


Sharepoint Llywodraethwyr

Adroddiad Estyn - Ysgol Gymraeg Teilo Sant 2016 

Llyfryn Gwybodaeth i Rieni

Derbyn i Ysgol / Newid Ysgol

Screenshot 2018 11 12 At 215309

Wythnos o feicio wedi dod i ben. Da iawn blwyddyn 6.

IMG 1480

Da iawn fechgyn! Pencampwyr Urdd Myrddin. Ymlaen i Aberystwyth ym mis Mai.

IMG 1468 (1)

Da iawn Deio - enillydd Talent Teilo 2018.

Llongyfarchiadau i bawb a berfformiodd. Diwrnod gwych a fwynhawyd gan bawb. Clicier ar y llun am fwy.

IMG 1809

Ffair Haf yr Ysgol

IMG 1189

Plas Tan y Bwlch 2018

IMG 1173

Plant Blwyddyn 4 yn mwynhau gwersyll Yr Urdd yn Llangrannog. Clicier ar y llun.

IMG 3422

Screen Shot 2018 05 15 At 114804

Clicier yma am Fwydlen Haf 2018

Canu

Clicier ar y llun am fwy o wybodaeth ar

Cyngerdd Yr Ysgolion

Gemau'r Gymanwlad ym Mharc Dref Rhydaman

Clicier am y Manylion

Blwyddyn 3 yn mwynhau eu diwrnod yng Nghastell Henllys.

Clicier am fwy o luniau.

IMG 6359

Diogelwch Ar Lein: Canllawiau i Rieni a Disgyblion Teilo Sant

Diolch i'r Cyngor Digidol am eu gwaith caled.

Cymru FM

 

Cyfle arall i wrando ar ddisgyblion Blwyddyn 6 yn cyflwyno rhaglen ar Cymru FM.

Ail Ryfel Byd yn Abertawe gyda Blwyddyn 6

IMG 2935

Y Cyfnod Sylfaen yn perfformio Sankta Lucia.

P1020120

Lluniau Sioe Nadolig Cyfnod Allwedol 2

P1010955

Adroddiad cryno Y Llywodraethwyr. Clicier yma.

Prydau Bwyd Ysgol.

Clicier yma i weld Bwydlen Gaeaf 2017

Hysbysu rhieni am eu hawl i gyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda'r Corff Llywodraethol.

Gwasanaeth Diolchgarwch

IMG 0269

Gwariant Amddifadedd yr Ysgol 2017/18

Dysgu Cymraeg?

Clicier yma.

Gwybodaeth am y 'Siarter Iaith' i gael ar y dudalen Llythyron.

Blwyddyn 5 yng Nghaerdydd. Clicier ar y llun.

IMG 0152

Sgiliau Bach.

Clwb aml sgiliau i blant rhwng 3 a 7 blwydd oed.

Manylion yma.

 

Photo 07 05 2017 091942    Photo 07 05 2017 092224

Ffair Haf

IMG 2423

Mabolgampau'r Ysgol

IMG 1156

  

Adnoddau mathemateg ar gael ar sianel YouTube Llywodraeth Cymru. Clicier ar y linc isod a chwilio.

Clicier yma

Llyfrynnau ar lein ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Clicier yma 

 

Cyngor Eco yr Ysgol ar CymruFM

Clicier ar y Logo

Cymru FM

 

Ceop

 

INSAFE

 

   

 

Newyddion

Grant Gwisg Ysgol Newydd

Cyn hir bydd rhieni yng Nghymru yn gallu manteisio ar gronfa newydd gwerth £1.7 miliwn i helpu i dalu am wisgoedd ysgol.

Darllenwch Mwy